RPA - Robotic Process Automation

Process Automation har funnits i många år. Så vad är nytt med RPA?

I samband med affärsprocesser är robotar virtuella medarbetare som efterliknar de åtgärder som en människa utför när det gäller att interagera med system/applikationer.
Robotar eliminera behovet av vissa typer av lågkvalificerade och tråkiga arbetsuppgifter. Ännu viktigare är de utför sina repetitiva uppgifter 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, snabbt och utan ett enda misstag.

De kostar också en bråkdel av en normal heltidsanställd och kan sättas i arbete snabbt med begränsad input från IT-funktionen. Automatiserat arbete är tidsstämplat, spårbart och kontrollerbart.

När är det lämpligt att använda RPA?

RPA används när man manuellt hanterar flera olika system med stor mängd data.

Exempel på funktioner där RPA är en bra lösning:

  • Kundtjänst
  • HR
  • Ekonomi
  • Logistik
  • Leverans
  • Inköp

Man kan även använda RPA som en brygga mellan olika system. Istället för att migrera två olika system med månader av utveckling är det möjligt att låta en robot koppla ihop dessa

Vi kan stödja er i hela processen av införandet av RPA från processkartläggning och implementation till support